LASER SHOT – multimedialny trenażer strzelecki

Typowe szkolenie strzeleckie wymaga zużycia nieproporcjonalnie dużej ilości amunicji w stosunku do osiąganych wyników. Wynik zależy bowiem od bardzo wielu czynników, których wpływ na każdy strzał jest trudny do dokładnej oceny nawet dla doświadczonych instruktorów.

Nawet uważny nadzór instruktora i umiejętność samokontroli u strzelca pozwalają przy normalnym treningu strzeleckim korygować błędy i doskonalić poziom, poświęcając na niego równie dużo czasu co ostrej amunicji. W przypadku obronno-bojowego treningu strzeleckiego liczba ta rośnie w zastraszającym tempie. Dlatego treningi strzeleckie przygotowujące do realnej walki prowadzi się tylko dla wąskiego grona specjalistów z najlepszych jednostek wojska, policji i innych służb mundurowych. Tłumaczy się to trudnościami w organizowaniu strzelania w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych, olbrzymimi kosztami związanymi z potrzebą zużywania dużej liczby amunicji oraz wymogami bezpieczeństwa, które w Polsce chyba najskuteczniej powstrzymują instruktorów wyszkolenia strzeleckiego od dopuszczenia do „biegania i machania” bronią przeciętnych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony oraz cywilnych użytkowników broni palnej.

Z pomocą nadeszła jednak technika, dzięki której znacząco można nie tylko obniżyć koszty szkolenia, ale i o wiele lepiej kontrolować błędy i postępy strzelca w czasie treningu strzeleckiego. Zapewniają to nowoczesne symulatory strzeleckie, zwane też trenażerami, stwarzające coraz lepsze możliwości doskonalenia umiejętności użytkowników broni palnej. Jedną z firm produkujących takie właśnie trenażery strzeleckie jest firma LASER SHOT.

Posiadany przez naszą firmę multimedialny trenażer strzelecki oparty jest na amerykańskim programie Laser Shot. Urządzenie składa się z komputera, rzutnika multimedialnego i kamery detekcyjnej. System wyposażony jest w dwie repliki treningowe broni palnej (karabinek oraz pistolet), które pozwalają na prowadzenie treningów strzeleckich.

Zasadą działania multimedialnego trenażera strzeleckiego jest projekcja zadań strzeleckich, poprzez projektor multimedialny, na ekran. Strzelec w akcję założonego zadania treningowego ingeruje poprzez “oddanie strzału”. Impuls światła lasera z broni wyposażonej we wkładkę – emiter, skierowanej na cel, po odbiciu od ekranu trafia do kamery, która przesyła go do komputera i uruchamia wersję programu będącą skutkiem zaistniałego zdarzenia treningowego. Konkretny efekt trafienia celu zostaje wyświetlony na ekranie poprzez wskazanie miejsca trafienia, czasu reakcji strzelca i skutku użycia przez niego broni.

Trenażer pozwala na doskonalenie techniki strzeleckiej. Technika strzelecka to umiejętność szybkiego i celnego strzelania. Dzięki urządzeniu kursanci mają możliwość strzelania do celów statycznych i dynamicznych. Istnieje możliwość doboru wielkości celów, ich wyglądów i rodzajów (w postaci tarcz, krążków lub poperów). Instruktor ma możliwość dokonywania zmian w prędkości i kierunkach przemieszczania się celów. Mierzony jest czas reakcji i precyzja strzału.

Skill Drills – programy treningowe zorientowane na podniesienie szybkości, celności i umiejętności podejmowania decyzji. Stworzone przy aktywnym udziale instruktorów wojskowych i policyjnych.

Każdy program umożliwia instruktorowi dokładne dopasowanie ćwiczeń do indywidualnych umiejętności kursanta, przy pomocy wielu szczegółowych opcji takich jak rozmiar tarczy, liczby i prędkość przemieszczania się celów itp.

Skill Drills składa sie z:

Controlled Pairs Drill

Tarcza. Trening strzelecki do stacjonarnych tarcz typu sylwetka, możliwość ustalania wielkości celu, limitu i kalibru amunicji, ilości celów (1-4) do których jednocześnie prowadzimy ogień.

Head to Head

Pojedynek. Trening obejmuje strzelanie na czas do tarcz (do wyboru 25 wzorów), możliwość ustawienia wielkości i czasu ukazania się celu. Sesja dla dwóch strzelców obejmuje 10 kolejek. Komputer pokazuje czas reakcji i wyniki w poszczególnych kolejkach.

Hostage Drill

Zakładnik. Trening strzelecki do ruchomych celów: napastnika (czerwony), którego należy trafić i zakładnika (szary). Możliwość ustalenia m.in. czasu trwania treningu, limitu amunicji, szybkości przemieszczania się i wielkości celów.

Marksmanship Drill

Ćwiczenie precyzji strzału z możliwością oceny skupienia,rozrzutu pocisków

Matched Color Drill

Trening uczy rozpoznawania celu i oddawania celnego strzału. Zadanie polega na oddaniu strzału do dwóch spośród sześciu celów w kolorze zadanym przez program w jak najkrótszym czasie. Punktacji podlega celność strzału.

Matched Target Drill

Trening uczy rozpoznawania celu i oddawania celnego strzału. Podobnie jak w opisywanym powyżej, tylko zamiast kolorów mamy do czynienia z sylwetkami. W tym przypadku liczy się dodatkowo czas oddawania strzału.

Moving Target Drill

Trening uczy śledzenia ruchomego celu i oddawania do niego celnych strzałów. Strzelec musi oddać zadaną liczbę strzałów w jak najkrótszym czasie.

Quick Skill Drill

Trening uczy szybkości, podejmowania decyzji, wybierania celu i celności. Strzelec oddaje strzały do zadanej ilości tarcz aktywnych pośród tarcz nieaktywnych w jak najkrótszym czasie. Ustalamy ilość serii w treningu. W treningu może rywalizować do czterech strzelców.

Time Reduction Drill

Trening uczy szybkości i celności oddawania strzału. Strzelec oddaje jak najszybciej zadaną liczbę strzałów, zaczynając od wyznaczonej postawy (broń opuszczona, w kaburze itd.). Czas liczony jest od ukazania się celu do momentu oddania ostatniego strzału. Możliwość ustalenia liczby serii w treningu.

Transitional Shooting Drill

Trening uczy namierzania celu, podejmowania decyzji i celności. Strzelec oddaje strzały do zadanej ilości losowo pojawiających się tarcz. Zadaniem jest trafienie tylko aktywnych tarcz, tarcze nieaktywne są przekreślone.

Dodatkowo dołączony jest 11 program pozwalający przetłumaczyć wszystkie komendy pojawiające się w treningach na dowolny język.

Course of Fire 2 – jest to oprogramowanie trenażera, które umożliwia prowadzenie symulacji krytej strzelnicy. Program wyposażony jest w tarcze strzeleckie i wszystkie tzw. „strzelania” zawarte w Instrukcji Wyszkolenia Strzeleckiego ujęte w Decyzji nr 713 Komendanta Głównego Policji. Program daje możliwość płynnej regulacji odległości tarczy od strzelającego policjanta w zakresie od 3 do 50 metrów. Program zaprojektowany został przy aktywnym udziale instruktorów wojskowych i policyjnych. Pozwala on stworzyć trening dokładnie taki jak na prawdziwej strzelnicy. Wbudowany edytor treningów posiada opcją ustawienia warunków oświetlenia.

Dzięki temu instruktor może stworzyć wirtualny trening strzelecki na dystansie od 3 do 50 metrów przy udziale od 1 do 4 tarcz. Oświetlenie może być regulowane w przedziale od pełnej jasności do kompletnych ciemności, przy czym każda seria może mieć inne ustawienia. Można omówić każdy strzał oddany na danym dystansie i ocenić skupienie, celność oraz wydrukować wyniki. Wyniki mogą być zachowane do późniejszej analizy oraz śledzenia postępów w treningu.

Oferta zajęć strzeleckich z wykorzystaniem multimedialnego trenażera strzeleckiego Laser Shot skierowana jest tylko i wyłącznie do służb mundurowych, firm ochrony osób i mienia, placówek oświatowych kształcących kandydatów do służb mundurowych (szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne i studia wyższe), placówek edukacyjnych organizujących kursy i szkolenia dla pracowników ochrony.

Placówki i osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

- tel. 604 814 332 – Aleksander Pietryka.

Dodaj komentarz